Utenlandske kunder

Jeg har jobbet for en del utenlandske oppdragsgivere, enten ved direkte henvendlese, eller via andre norske produksjonsselskap. Noen eksempler:


fornøyde kunder

Fornøyde kunder er min høyeste prioritet. Og det faktum at mange av oppdragsgiverne kommer tilbake gang etter gang tar jeg som et bevis på at strategien er vellykket. Jeg er i hvert fall fornøyd med kundene! Se lista til høyre for et lite utvalg av mine kunder opp gjennom årene.

 

Ingen jobb er for liten - noen få er for store

Når budsjettene kryper over to-tre millioner er det ikke lenger hensiktsmessig at et lite produksjonsselskap med én ansatt tar jobben. Da kan jeg vise dere videre til større selskaper med den rette kompetansen.

Men mange har blitt kjempepositivt overrasket over hvor store prosjekter som kan gjennomføres med et lite team, og hvor godt samarbeidet fungerer når det er få kokker og lite søl.


referanser videoproduksjon