Det flerfaglige badet

Foto og klipp: Jarle Leirpoll

Oppdragsgiver: Bravida

Produsert: 2003

Snuttene er fra starten og slutten av filmen