Jernblestring på Norsk Skogmuseum

Foto, klipp og regi: Jarle Leirpoll

Oppdragsgiver: Norsk Skogmuseum

Produsert: 2005

Snuttene er tatt fra mange steder i filmen